Untitled-1

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-2
கட்டுரைகள்

தீப்பிளம்பாக மாறியிருக்கும் அரசாங்கத்தின் மறுசீரமைப்பு வேலைத்திட்டம்

- விக்டர்ஐவன்   இப்போது அரசாங்கத்தில் அரசாங்க மறுசீரமைப்பு வேலைத்திட்டம் இருப்பது மிகப்பெரிய சிக்கலிலாகும். 19ஐ நிறைவேற்றினாலும் அதன் மூலம் கிடைக்கப்போவது நல்லதொரு பிரதிபலனன்றி குற ...


19இற்கான நீதிமன்ற தீர்ப்பு பற்றிய சிலரது விமர்சனங்கள்

- காமினி வியன்கொட   19 என்பது கழன்று விடுமளவிற்கு மிகவும் பலவீனமாகவுள்ள ஒரு இளம் பல்லொன்றின் நிலையை ஒத்ததாகும். அந்தளவுக்கு எதிரணியினரதும் அரசாங்கத்தின் ஒரு சில பங்காளிகளினதும் மிருக ...


தாய் நாடு மற்றும் மஹிந்த என்பது இனவாதத்தின் இழிவு

- அஜித் பெரகும் ஜயசிங்க   அரசாங்கம் 100 நாள் திட்டத்தை பூர்த்தி செய்யும் நிலையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. என்றாலும் ஜனவரி 8ம் திகதி இடம்பெற்ற ஜனநாயக புரட்சியை பூரணப்படுத்துவதில் சாமர ...


மஹிந்த ராஜபக்ஷ

- விக்டர் ஐவன்   சுதந்திரத்தின் பின்னர் இவ்வளவு காலமும் இலங்கையை ஆண்ட தலைவர்களுள் எதிர்காலத்தில் அதிகமாக விவாதத்திற்கு உள்ளாகும் தலைவரொருவராக இருக்கப்போவது 2015ம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தே ...


மைத்திரி அலை ஓய்ந்து விடாமலிருப்பதற்கு

- குமுது குசும் குமார   மைத்திரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டதானது, பொது ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ஒருவரை தேடும் பொது மக்களின் நடவடிக்கை மூலமாகும். இந்நாட்டு மக்களுக்கு பொது ...


அரசாங்க காணியொன்றை சிரந்திக்கு மஹிந்த கொடுத்துள்ளார்

- லசந்த ருஹுனகே   முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் அவரது மனைவி சிரந்தி ராஜபக்ஷவுக்கு சொந்தமான கால்டன் பாலர் பாடசாலைக்காக தெஹிவளை, அத்திடிய, கலாபுர என்னுமிடத்திலுள்ள 70 பேர்ச்சஸ் ...


தவறவிட்டது எங்கே?

- விக்டர்ஐவன்   ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தன்னிஷ்ட, ஊழல்மிக்க, தொல்லைப்படுத்தும் மற்றும் பிரிவினைவாத ஆட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டு ஆட்சிக்கு வந்த ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் மற்ற ...


100 நாள் மற்றும் அடுத்த பொதுத் தேர்தலின் தொப்புள்கொடி தொடர்பில் மீள சிந்தித்தல்

இதற்கு இரு வாரங்களுக்கு முன் இப் பத்தியில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருந்தது. ‘‘100 நாள்’’ பேச்சளவிலும் எண்ணிக்கை ரீதியாகவும் எல்லை குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் மேலே குறிப்பிட்ட மக்கள் அப ...


சீன பொறியிலிருந்து மீள்தல்

- விக்டர் ஐவன்   தீவொன்று என்ற அடிப்படையில் இலங்கை பூகோள ரீதியாக அமையப்பெற்றுள்ளதன் அடிப்படையில் பெற்றிருக்கும் விசேடத்துவத்தைக் கருத்திற் கொண்டு அதற்குப் பொருத்தமான வெளிநாட்டுக் ...


இலங்கையில்  இனவாதப் படுகொலையொன்று இடம்பெற்றதா?

- அஜித் பெரகும் ஜயசிங்க   இலங்கை அரசாங்கத்தின் மூலம் தமிழ் இனவாத படுகொலையொன்று நடைபெற்றிருப்பதால் அது சம்பந்தமாக ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் கொமிஷன் ஆய்வொன்றை நடத்த வேண்டுமென்று ...


Page 1 of 812345...Last »